Es suspenen les Estades de Natura i Camps de treball 2020. Més informació aquí

 

MónNatura Pirineus organitza i acull, cada estiu, les Estades de Natura i Camps de Treball per a infants i joves. 

Els objectius de les Estades en l’àmbit de l’educació envers la natura són:

  • Donar l’oportunitat a infants i joves de conèixer un entorn natural i sociocultural de gran valor.
  • Fomentar actituds com: l’experimentació, la curiositat, l’esperit crític, l’observació...I bàsicament, el respecte vers el medi natural que ens envolta.
  • Afavorir la conscienciació ambiental dels participants en qualsevol espai i moment viscut en el centre.

I pel que fa en l’educació en el lleure:

  • Dotar les noves generacions d’eines que els permetin enfrontar-se amb habilitats i recursos al futur immediat i que els ajudin a superar i escollir el camí vital des d’un esperit crític i constructiu.
  • Proporcionar als infants i joves un espai de lleure en un marc obert on se sentin protagonistes del propi aprenentatge i on puguin desenvolupar les seves habilitats.
  • Aprendre a conviure en comunitat fomentant el respecte pels altres, l’autonomia i l’empatia.

La proposta dels diferents programes té un fil argumental totalment ascendent, guardant una coherència pedagògica i tenint en compte les diferents aptituds per a cada edat. Així doncs, diferenciem quatres torns:

 

Edició 2020:

Es suspenen les Estades de Natura i Camps de treball 2020. Més informació aquí